foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

793-777-713
biuro@kuzniatalentow.org
Kontakt:W związku z realizacją projektu pt.. „Podnieś swoje kompetencje kluczowe” nr RPDS.10.02.01-02-0063/17 w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, zapraszamy do składania ofert na zakup sprzętu do terapii  EEG Biofeedback, zgodnie z załączoną specyfikacją.

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 18.01.2018r.

Proszę o podanie kwoty brutto za usługę.

Załączniki:
Specyfikacja - pobierz

 

 

 

Strona internetowa Fundacji Kuźnia Talentów dofinansowana ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego

 

Projekt „kierunek ROZWÓJ” dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego