foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

793-777-713
biuro@kuzniatalentow.org
Kontakt:ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

(znak: 1/RR/Kompetencje szansą na lepsze jutro/2018)

 

W związku z realizacją przez Fundację Kuźnia Talentów z siedzibą w Krakowie, ul. Torfowa 3/1, 30-384 Kraków, reprezentowaną przez Marka Leśniaka – Prezesa Zarządu Fundacji, Projektu pt. „Kompetencje szansą na lepsze jutro” nr RPDS.10.02.01-02-0075/17 w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, zapraszamy do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem, przeznaczonego do użytku przez III Liceum Ogólnokształcące w Głogowie, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie w ramach realizacji w/w Projektu.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 Specyfikacja sprzęt
Zał. nr 2 Druk oferty

 

 

 

Strona internetowa Fundacji Kuźnia Talentów dofinansowana ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego

 

Projekt „kierunek ROZWÓJ” dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego