foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

793-777-713
biuro@kuzniatalentow.org
Kontakt:ZAPYTANIE OFERTOWE
W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU
(znak: 2/RR/Szkoła Przyjaciół Nauki/2019

W związku z realizacją przez Fundację Kuźnia Talentów, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-200 Rybnik w partnerstwie z Powiatem Głogowskim, ul. Generała Władysława Sikorskiego 21,

67-200 Głogów, Projektu pt. ,,Szkoła Przyjaciół Nauki”, nr RPDS.10.02.01-02-0114/18 w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne, zapraszamy do złożenia ofert na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno - zawodowego organizowanego w ramach w/w Projektu.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe

Zał nr 1. Oferta

 

 

Strona internetowa Fundacji Kuźnia Talentów dofinansowana ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego

 

Projekt „kierunek ROZWÓJ” dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego