foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

793-777-713
biuro@kuzniatalentow.org
Kontakt:Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

pt. „Szkoła Przyjaciół Nauki”

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE

I semestr 2019/2020

Plik do pobrania:
Harmonogram

 

Projekt: „PRoLOG! – Projekt Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie”

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe

Harmonogramy – CZERWIEC

 

Pliki do pobrania:
PRoLOG- harmonogramy CZERWIEC

 

Projekt: „PRoLOG! – Projekt Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie”

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe

Harmonogramy – MAJ

Pliki do pobrania:
PRoLOG - harmonogramy MAJ

HARMONOGRAM

Zajęcia pozaszkolne w projekcie

pt. „PRoLOG” – Projekt Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie”

 

 Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe

 

II semestr 2018/2019

(nabór I)

 

Plik do pobrania:
Harmonogram

Zapytanie o cenę – zakup doposażenia pracowni szkolnych

W związku z realizacją projektu pt. „Podnieś swoje kompetencje kluczowe” nr RPDS.10.02.01-02-0063/17 w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, zapraszamy do składania ofert cenowych na zakup doposażenia pracowni szkolnych, zgodnie z załączoną specyfikacją.

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Proszę o podanie kwoty brutto za usługę.

Pliki do pobrania:
Doposażenie pracowni szkolnych - specyfikacja
Doposażenie pracowni szkolnych - wykaz

 

 

Strona internetowa Fundacji Kuźnia Talentów dofinansowana ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego

 

Projekt „kierunek ROZWÓJ” dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego