foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

793-777-713
biuro@kuzniatalentow.org
Kontakt:ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

(znak: 2/RR/Kompetencje szansą na lepsze jutro/2018)

 

W związku z realizacją przez Fundację Kuźnia Talentów z siedzibą w Krakowie, ul. Torfowa 3/1, 30-384 Kraków, reprezentowaną przez Marka Leśniaka – Prezesa Zarządu Fundacji, Projektu pt. „Kompetencje szansą na lepsze jutro” nr RPDS.10.02.01-02-0075/17 w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, zapraszamy do złożenia ofert na przeprowadzenie egzaminów TOEIC / TOEIC Bridge z języka angielskiego i/lub egzaminów WiDaF / WiDaF Basic z języka niemieckiego dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie oraz Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie w ramach realizacji w/w Projektu.

 

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 Druk oferty

W związku z realizacją projektu pt. „Kompetencje szansą na lepsze jutro" nr RPDS.10.02.01-02-0075/17 w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, zapraszamy do składania ofert cenowych na zakup doposażenia pracowni szkolnych, zgodnie z załączoną specyfikacją. W przypadku braku pomocy dydaktycznych w Państwa ofercie proszę wpisać w wykazie ofert cenowych: „BRAK W OFERCIE”.

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Proszę o podanie kwoty brutto za usługę.

Załączniki:
Specyfikacja
Zestawienie doposażenia

 

Zmiana terminów zajęć w Szkole Podstawowej w Wilkowie  

W związku z chorobą nauczyciela zajęcia logopedyczne oraz socjoterapeutyczne w Szkole Podstawowej w Wilkowie w okresach 15-16 .03.2018 oraz 22-28.03.2018 nie będą realizowane.

 

 

Strona internetowa Fundacji Kuźnia Talentów dofinansowana ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego

 

Projekt „kierunek ROZWÓJ” dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego