foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

793-777-713
biuro@kuzniatalentow.org
Kontakt:W związku z realizacją projektu pt. „Kompetencje szansą na lepsze jutro" nr RPDS.10.02.01-02-0075/17 w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, zapraszamy do składania ofert cenowych na zakup doposażenia pracowni szkolnych, zgodnie z załączoną specyfikacją. W przypadku braku pomocy dydaktycznych w Państwa ofercie proszę wpisać w wykazie ofert cenowych: „BRAK W OFERCIE”.

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Proszę o podanie kwoty brutto za usługę.

Załączniki:
Specyfikacja
Zestawienie doposażenia

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

(znak: 1/RR/Kompetencje szansą na lepsze jutro/2018)

 

W związku z realizacją przez Fundację Kuźnia Talentów z siedzibą w Krakowie, ul. Torfowa 3/1, 30-384 Kraków, reprezentowaną przez Marka Leśniaka – Prezesa Zarządu Fundacji, Projektu pt. „Kompetencje szansą na lepsze jutro” nr RPDS.10.02.01-02-0075/17 w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, zapraszamy do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem, przeznaczonego do użytku przez III Liceum Ogólnokształcące w Głogowie, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie w ramach realizacji w/w Projektu.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 Specyfikacja sprzęt
Zał. nr 2 Druk oferty

 

Zmiana terminów zajęć w Szkole Podstawowej w Wilkowie  

W związku z chorobą nauczyciela zajęcia logopedyczne oraz socjoterapeutyczne w Szkole Podstawowej w Wilkowie w okresach 15-16 .03.2018 oraz 22-28.03.2018 nie będą realizowane.

Zapytanie o cenę – zakup doposażenia pracowni szkolnych

W związku z realizacją projektu pt. „Podnieś swoje kompetencje kluczowe” nr RPDS.10.02.01-02-0063/17 w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, zapraszamy do składania ofert cenowych na zakup doposażenia pracowni szkolnych, zgodnie z załączoną specyfikacją.

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Proszę o podanie kwoty brutto za usługę.

Załączniki:
Specyfikacja
Wykaz

 

 

Strona internetowa Fundacji Kuźnia Talentów dofinansowana ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego

 

Projekt „kierunek ROZWÓJ” dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego