foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

793-777-713
biuro@kuzniatalentow.org
Kontakt:Harmonogram zajęć realizowanych w II semestrze w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu "Podnieś swoje kompetencje kluczowe"

Załączniki
Harmonogram - pobierz

Harmonogram zajęć realizowanych w I semestrze w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu "Podnieś swoje kompetencje kluczowe"

Załączniki:
Harmonogram - pobierz

W związku z realizacją projektu pt.. „Podnieś swoje kompetencje kluczowe” nr RPDS.10.02.01-02-0063/17 w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, zapraszamy do składania ofert na zakup sprzętu do terapii  EEG Biofeedback, zgodnie z załączoną specyfikacją.

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 18.01.2018r.

Proszę o podanie kwoty brutto za usługę.

Załączniki:
Specyfikacja - pobierz

 

Zaproszenie do składania ofert  - transport

W związku z realizacją projektu „Podnieś swoje kompetencje kluczowe” zapraszamy do składnia ofert cenowych dotyczących wynajmu autokarów. W trakcie trwania projektu tj. w okresie wrzesień 2017-czerwiec 2018 oraz wrzesień 2018-czerwiec 2019 przewidujemy realizację ok. 150 transportów dla dzieci na zajęcia do szkoły i z powrotem do miejsca zamieszkania na terenie gminy Głogów – limit do ok 50 km.

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 11.09.2017r.

Proszę o podanie stawki za kilometr.

 

 

Strona internetowa Fundacji Kuźnia Talentów dofinansowana ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego

 

Projekt „kierunek ROZWÓJ” dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego