foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

793-777-713
biuro@kuzniatalentow.org
Kontakt:ZAPYTANIE OFERTOWE

W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

(znak: 4/RR/PRoLOG! – Projekt Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie/2019)

 

W związku z realizacją przez Fundację Kuźnia Talentów, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-200 Rybnik w partnerstwie z Powiatem Głogowskim, ul. Generała Władysława Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, Projektu pt. ,,PRoLOG! – Projekt Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie”, nr RPDS.10.02.01-02-0106/18 w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne, zapraszamy do złożenia oferty na zakup licencji do obsługi platformy e-learningowej w ramach w/w Projektu.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

pt. „PRoLOG! – Projekt Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie” 

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

PAŹDZIERNIK 2019 R.

Plik do pobrania:
Harmonogram

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

pt. „Szkoła Przyjaciół Nauki”

 

ZAJĘCIA POZASZKOLNE ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE

I semestr 2019/2020

 

Plik do pobrania:
Harmonogram

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

pt. „PRoLOG” – Projekt Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie”

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE

PAŹDZIERNIK 2019 R.

Plik do pobrania:
Harmonogram

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

pt. „PRoLOG” – Projekt Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie”

 

ZAJĘCIA POZASZKOLNE ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE

I semestr 2019/2020

Plik do pobrania:
Harmonogram

 

 

Strona internetowa Fundacji Kuźnia Talentów dofinansowana ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego

 

Projekt „kierunek ROZWÓJ” dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego