PODKARPACKIE

Projekt pt. „Podkarpacka Akademia Cyfrowa” jest realizowany na podstawie umowy o numerze: G/POPC/2021/3/12 w okresie od 01 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. na obszarze województwa podkarpackiego. Celem projektu jest przeszkolenie 819 nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych.

Projekt pt. „Podkarpacka Akademia Cyfrowa 2” jest realizowany na podstawie umowy o numerze: G/POPC/2021/3/10 w okresie od 01 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. na obszarze województwa podkarpackiego. Celem projektu jest przeszkolenie 819 nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych.

Projekty skierowane są do szkół publicznych oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych z obszaru woj. podkarpackiego.
Szkoła może wziąć udział w danym projekcie grantowym wyłącznie po spełnieniu warunku zgłoszenia ze szkoły minimalnej liczby osób, która wynosi odpowiednio:

 • 2-3-osobowy zespół, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących
 • 4-osobowy zespół, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących
 • 5-osobowy zespół w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących

W projekcie grantowym muszą wziąć udział nauczyciele reprezentujący wszystkie etapy edukacyjne i grupy przedmiotowe (edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne matematyczno-przyrodnicze, artystyczne oraz informatyka) oraz przedstawiciel kadry kierowniczej z danej szkoły.

Dyrektor szkoły informuje grantobiorcę (Fundację Kuźnia Talentów) o chęci uczestnictwa w danym projekcie grantowym, przesyłając skan podpisanego dokumentu zgłoszeniowego. Ponadto dyrektor z danej szkoły na szkolenia projektowe zgłasza konkretnych nauczycieli. Nie ma możliwości zgłaszania się do projektu indywidualnie przez poszczególnych nauczycieli.

W ramach prowadzonej w projekcie rekrutacji pierwszeństwo zostanie przyznane:

 • nauczycielom wymagającym uczestnictwa w szkoleniach na poziomie podstawowym
 • nauczycielom pracującym w klasach integracyjnych
 • nauczycielom z niepełnosprawnością
 • nauczycielom pracującym na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich poniżej 20 tyś. mieszkańców

Proponujemy udział w szkoleniach z zakresu doskonalenia kompetencji cyfrowych:

 • Nauczycielom 4 grup przedmiotowych (edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne) w wymiarze 40 godzin lekcyjnych, w tym 32 godzin stacjonarnie i 8 godzin online. W związku z sytuacją pandemiczną do odwołania wszystkie zajęcia prowadzone są w trybie online.
 • Nauczycielom informatyki w wymiarze 40 godzin lekcyjnych, w tym 35 godzin stacjonarnie i 5 godzin online. W związku z sytuacją pandemiczną do odwołania wszystkie zajęcia prowadzone są w trybie online.

Ponadto każdej grupie szkoleniowej zostanie zapewnionych 5 godzin zegarowych konsultacji/mentoringu.

Grupy szkoleniowe będą liczyły od 8 do 12 osób. W uzasadnionych przypadkach liczba osób w grupie może zostać zwiększona do 15 osób.

Ścieżka edukacyjna uczestnika projektu grantowego będzie obejmowała następujące etapy:

 • zgłoszenie się do danego projektu i wypełnienie testu kompetencji cyfrowych
 • przygotowanie min. 2 scenariuszy lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
 • przeprowadzenie min. 2 lekcji obserwowanych z uczniami (według przygotowanych scenariuszy)

Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny !

ZGŁOSZENIE ONLINE:
Zgłoszenie szkoły do Projektu grantowego Podkarpacka Akademia Cyfrowa (office.com)
Zgłoszenie szkoły do Projektu grantowego Podkarpacka Akademia Cyfrowa 2 (office.com)

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulamin Projektu „Podkarpacka Akademia Cyfrowa”
Zgłoszenie do Projektu „Podkarpacka Akademia Cyfrowa”
Regulamin Projektu „Podkarpacka Akademia Cyfrowa 2”
Zgłoszenie do Projektu „Podkarpacka Akademia Cyfrowa 2”

KONTAKT:
Tel: 533-223-609
e-mail: pac@kuzniatalentow.org
e-mail: pac2@kuzniatalentow.org