ZAPISZ SIĘ

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wraz z testem wstępnym określającym poziom znajomości specjalistycznych zagadnień komputerowych). Wypełniony i podpisany komplet dokumentów zgłoszeniowych należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Fundacja Kuźnia Talentów 
 ul. Torfowa 3/1, 30-384 Kraków