O PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych będących absolwentami szkoły wyższej (do 5 lat wstecz) lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej (zarówno stopień licencjata jak i magistra) będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, zamieszkującymi województwa: śląskie, małopolskie i podkarpackie.

Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 12 osób (20% uczestników projektu). Dodatkowo min. 80% uczestników szkoleń specjalistycznych (48 osób niepełnosprawnych) uzyska kwalifikacje cyfrowe potwierdzone certyfikatem zewnętrznym.

Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

– doradztwo zawodowe

– pośrednictwo pracy

– specjalistyczne szkolenia komputerowe z zakresu: grafiki komputerowej, bezpieczeństwa sieci IT, projektowania (np. AutoCAD, Photoshop, Revit Architecture, 3ds max design, Inventor) zakończone egzaminem zewnętrznym.

Szkolenia specjalistyczne o tematyce IT zostaną dostosowane do potrzeb osób przystępujących do projektu.

– 3-miesięczne staże aktywizacyjne

Projekt  jest całkowicie bezpłatny dla uczestników.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2023 r do 30.09.2023 r.

Współpracujemy z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego.

Studenci z niepełnosprawnością biorą udział w szkoleniu komputerowym.