CZYM JEST „LEKCJA ENTER”?

„Lekcja: Enter” – jest obecnie największym w Polsce bezpłatnym programem szkoleniowym, mającym kluczowe znaczenie dla podnoszenia jakości kształcenia oraz zwiększania udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym, co warunkowane jest rozwojem technologii oraz obecną sytuacją pandemiczną.

Udział w przedsięwzięciu przygotuje pedagogów m.in. do prowadzenia lekcji w formie zdalnej, korzystania z aplikacji edukacyjnych, jak również tworzenia własnych e-materiałów i  korzystania z tych już istniejących, dostępnych m.in. na stronie: www.epodreczniki.pl.

DLA KOGO?

Projekt realizujemy na terenie województwa małopolskiego. Udział mogą wziąć nauczyciele z bloków:

PRZEBIEG SZKOLENIA

Rekomendowany czas trwania szkolenia to 6 miesięcy realizowane w 2-3 tygodniowych odstępach czasowych, tak aby uczestnicy mieli możliwość wypróbowania poznanych metod  i narzędzi cyfrowych.
Aby umożliwić nauczycielom ukończenie pełnego procesu edukacyjnego, zwieńczonego otrzymaniem certyfikatu w wyznaczonym czasie ważne jest przystąpienie maksymalnie do końca roku kalendarzowego.

KORZYŚCI

 • wykształcą umiejętności zastosowania różnego rodzaju sprzętu i aplikacji w celach edukacyjnych
 • nabędą umiejętności korzystania ze-podręczni, edukator.pl, elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych (np. Akademia Khan), także na urządzeniach mobilnych;
 • dowiedzą się, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach Learning App, Kahoot czy Quizizz
 • nauczą się, jak pracować metodą projektów uczniowskich i stosować kształcenie wyprzedzające z wykorzystaniem TIK np. z pomocą narzędzia Webquest,
 • dowiedzą się jak tworzyć własne e-zasoby edukacyjne;

DLACZEGO WARTO

 • nauczą się, jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym, jak, zgodnie z prawem autorskim, korzystać z gotowych materiałów, a także jak udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach;
 • poznają społeczności innowacyjnych nauczycieli.
 • Uzyskają wsparcie trenerów na szkoleniach ale także na indywidualnych sesjach mentoringowych, gdzie będą mogli omówić konkretne pomysły/obawy
 • zobaczą jak nowe technologie mogą pomóc w realizowaniu podstawy programowej;
 • Wykorzystanie wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas szkolenia przyczyni się do uproszczenia codziennej pracy nauczycieli (np. kartkówki online generujące wynik danego ucznia) oraz do podniesienia atrakcyjności prowadzonych lekcji (procesu nauczania – uczenia się)
 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych zarówno w obecnej sytuacji, jak i w podobnych okolicznościach w przyszłości

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ

Dyrektor szkoły zgłasza chęć udziału szkoły projekcie. Po podpisaniu umowy na realizację projektu w szkole wyznacza grono pedagogiczne do projektu.

 1. Pobierz formularz zgłoszeniowy
 2. Wypełnij go
 3. Wyślij na adres e-mail: anna.mazurkiewicz@kuzniatalentow.org

Jeśli jesteś zainteresowany i masz pytania zostaw kontakt, a my skontaktujemy się przedstawiając szczegóły.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji

PYTANIA

Wszelkich dodatkowych informacji, odpowiedzi na pytania udzielą:

Anna Mazurkiewicz anna.mazurkiewicz@kuzniatalentow.org 533 327 019