CZYM JEST „LEKCJA:ENTER” ?

„Lekcja:Enter” to ogólnopolski projekt edukacji cyfrowej skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego w okresie od 2019 do 2023 przeprowadzone zostaną szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz kadry kierowniczej szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Fundacja Kuźnia Talentów jest grantobiorcą projektu „Lekcja:Enter” odpowiedzialnym za realizację szkoleń dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Aktualnie Fundacja Kuźnia Talentów we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Edumaster realizuje projekty grantowe w następujących województwach: dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim, wielkopolskim.

DLA KOGO JEST „LEKCJA:ENTER” ?

W każdym projekcie grantowym przeszkoleni zostaną nauczycieli w ramach grup przedmiotowych tj.:

  •  edukacja wczesnoszkolna
  • humanistyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • matematyczno-przyrodnicza dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • artystyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • informatyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Dodatkowo kadra kierownicza będzie miała możliwość skorzystania z modułu online „Aktywna lekcja z TIK”, podczas którego opracowany zostanie plan włączenia TIK do procesu edukacyjnego szkoły.

CO PROPONUJE „LEKCJA:ENTER” ?

Szkolenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół zostaną zorganizowane w ramach dwóch ścieżek:

Szkolenie dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych (edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne), które przybliży różne korzyści związane z wykorzystywaniem stron internetowych, aplikacji, ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w codziennej pracy edukacyjnej w szkole. Uczestnicy szkoleń dowiedzą się m.in. jak korzystać z portali edukacyjnych (w tym e-podręczników), elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych.

Szkolenie dla nauczycieli informatyki przygotuje do realizacji podstawy programowej w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz programowania.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny !

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektami grantowymi realizowanymi w województwach: dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim, wielkopolskim.

Fundacja Kuźnia Talentów
ul. Powstańców Śląskich 1, 44-200 Rybnik
adres korespondencyjny (Kraków): ul. Torfowa 3/1, 30-384 Kraków

Tel: 793-777-713
e-mail: biuro@kuzniatalentow.org