Akademia Cyfrowa Enter V edycja

Projekt realizowany na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego

jest realizowany na podstawie umowy o numerze: G/POPC/2022/5/11 w okresie od 01 czerwca 2022 r. do 28 lutego 2023 r. na obszarze województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego. Celem projektu jest przeszkolenie 400 nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych.

Kontakt

Tel: 570 625 061; 533 327 942 e-mail: lekcja.enter@kuzniatalentow.org

Cel projektu

Projekt skierowany jest do szkół publicznych oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych z obszaru z obszaru województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego

  • nauczycielom wymagającym uczestnictwa w szkoleniach na poziomie podstawowym
  • nauczycielom pracującym w klasach integracyjnych
  • nauczycielom z niepełnosprawnością
  • nauczycielom pracującym na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich poniżej 20 tyś. mieszkańców
  • Nauczycielom 4 grup przedmiotowych (edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne) w wymiarze 40 godzin lekcyjnych, w tym 32 godzin stacjonarnie i 8 godzin online. W związku z sytuacją pandemiczną do odwołania wszystkie zajęcia prowadzone są w trybie online.
  • Nauczycielom informatyki w wymiarze 40 godzin lekcyjnych, w tym 35 godzin stacjonarnie i 5 godzin online. W związku z sytuacją pandemiczną do odwołania wszystkie zajęcia prowadzone są w trybie online.
  • · zgłoszenie się do danego projektu i wypełnienie testu kompetencji cyfrowych
  • przygotowanie min. 2 scenariuszy lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
  • przeprowadzenie min. 1 lekcji obserwowanej z uczniami (według przygotowanych scenariuszy)

Szkolenia są prowadzone w ramach dwóch ścieżek tematycznych:

Nauczyciel/nauczycielka może uczestniczyć w szkoleniu tylko w ramach jednej ścieżki tematycznej

Dzięki udziałowi w szkoleniach nauczyciele wzmocnią swoje kompetencje metodyczne, które pomogą im na zmianę sposobu prowadzenia lekcji, na bardziej angażujący uczniów i uczący ich twórczego myślenia, z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

Nauczyciele 4 grup przedmiotowych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA/ PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE/ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE/ ARTYSTYCZNE

Nauczyciele informatyki

REALIZACJA DWÓCH PIERWSZYCH CELÓW NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Skontaktuj się z nami

Czekamy właśnie na Ciebie!

Godziny otwarcia biura

od poniedziałku do 

piątku

7:00 – 16:00

Telefon

numer biura: 570 625 061
533 327 942

 

email

biuro@kuzniatalentow.org

lekcja.enter@kuzniatalentow.org