O nas

Niezbędna wiedza potrafi zmienić świat!
"
Kto usilnie chce każdej zakosztować nauki, z radością idzie się uczyć i nigdy nie ma dość
"

Platon

Fundacja dla edukacji

Misją naszej Fundacji jest zapewnienie wsparcia obywatelom poprzez realizację inicjatyw i projektów z zachowaniem zasady równości szans w celu poprawienia komfortu życia na ścieżce edukacyjnej oraz zawodowej. Większość działań Fundacji Kuźnia Talentów skupia się wokół dzieci i młodzieży, u których wolontariusze i pracownicy pragną rozwijać zainteresowania, talenty i pasje.

Rozwój społeczeństwa

Nowoczesne technologie

.

Pomoc i wsparcie

Obszar działania

Działalność pożytku publicznego

Kuźnia Talentów jest młodą organizacją, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 19 października 2015 roku. Realizuje zadania z zakresu wszystkich sfer działalności pożytku publicznego (Art. 4. Ust. 1. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Szanse

Nasz zespół wspiera dzieci i młodzież poprzez zapewnienie szerszego dostępu do edukacji, w szczególności z uwzględnieniem rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej. Nieco starszym wychodzimy naprzeciw z promocją zatrudnienia, aktywizacją oraz wsparciem w utrzymaniu pozycji bądź powrocie na rynek pracy.

Sukcesy

jAKO FUNDACJA MOŻEMY POCHWALIĆ SIĘ WIELOMA SUKCESAMI!

Fundacja Kuźnia Talentów działa od 2015 roku i zrealizowała już wiele godzin szkoleń dla nauczycieli oraz przeprowadziła mnóstwo zajęć aktywizacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Fundacja Kuźnia Talentów od lat realizuje projekty w ramach których uczestnicy otrzymują honorowane certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji kluczowych

Główne wartości

Kierunek zmian jest kierunkiem rozwoju!

Misja

Misją naszej Fundacji jest zapewnienie wsparcia obywatelom poprzez realizację inicjatyw i projektów z zachowaniem zasady równości szans w celu poprawienia komfortu życia na ścieżce edukacyjnej oraz zawodowej.

Skupienie na społeczeństwie

Większość działań Fundacji Kuźnia Talentów skupia się wokół dzieci i młodzieży, u których wolontariusze i pracownicy pragną rozwijać zainteresowania, talenty i pasje. Nieco starszym wychodzimy naprzeciw z promocją zatrudnienia, aktywizacją oraz wsparciem w utrzymaniu pozycji bądź powrocie na rynek pracy.

Pomysły

Chcielibyśmy inspirować do rozwoju i działania społeczność na całym świecie. Każdy człowiek zasługuje na należyte szanse oraz możliwości. Naszym celem jest kreowanie lepszej przyszłości. Wierzymy, że dzięki takim działaniom nasza organizacja ma szansę stać się liderem w swojej dziedzinie.

Wizja

Wizją Fundacji Kuźnia Talentów jest dotarcie ze wsparciem i pomocą do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców.

Skontaktuj się z nami

Czekamy właśnie na Ciebie!

Godziny otwarcia biura

od poniedziałku do 

piątku

7:00 – 16:00

Telefon

numer biura: 793 777 713


email

biuro@kuzniatalentow.org