EOG

Mamy przyjemność ogłosić, że w okresie 01.09.2022-31.12.2022 realizujemy projekt w ramach Programu Edukacja! Projekt ten dotyczy KOMPONENTU I – PROFESJONALNY ROZWÓJ KADRY, WIZYTY STUDYJNE.
Więcej informacji na temat Programu Edukacja (Komponent I): https://education.org.pl/nabory_archiwum/komponent-i-profesjonalny-rozwoj-kadry/

TYTUŁ PROJEKTU: Lepsza edukacja pozaformalna poprzez udoskonalone kompetencje i praktyki wykorzystywane w obszarze zarządzania i koordynacji

NUMER PROJEKTU: EOG/21/K1/D1/W/0011

BENEFICJENT: Fundacja Kuźnia Talentów

CELE PROJEKTU: projekt zakłada realizację następujących celów:
1. Weryfikacja i ulepszenie dotychczas stosowanych praktyk i narzędzi wykorzystywanych przez fundację w zakresie pozaformalnej edukacji dorosłych i młodzieży; cel ten odnosi się do działań z zakresu zarządzania i koordynacji projektów szkoleniowych oraz do oferty edukacyjnej w zakresie pozaformalnej edukacji dorosłych i młodzieży.
2. Rozwój kompetencji zawodowych, kulturowych i językowych kadry naszej fundacji (ze szczególnym uwzględnieniem kadry zarządzającej, w tym koordynującej szkolenia), oraz zapewnienie jej możliwości porównania/poznania praktyk/narzędzi wykorzystywanych przez pracowników podobnej organizacji zagranicznej (NGO),
3. Nawiązanie współpracy z podobną instytucją z państw EOG, poznanie jej struktury, oferty edukacyjnej, misji, metod pracy, dobrych praktyk.

DZIAŁANIE: Cele te zostaną osiągnięte poprzez udział w 4-dniowej wizycie studyjnej w instytucji non-profit TerramPacis z siedzibą w Oslo, w Norwegii, działającej w zakresie edukacji pozaformalnej młodzieży i dorosłych.

UCZESTNICY: W wizycie wezmą udział 4 osoby z Fundacji Kuźnia Talentów, w tym osoby zarządzające fundacją i/lub odpowiedzialne za realizację i koordynację projektów szkoleniowych na szczeblu lokalnym/regionalnym, i/lub posiadające doświadczenie w koordynacji projektów międzynarodowych.

PARTNER: Instytucja TERRAM PACIS założona w 2010 roku, jest niezależną organizacją non-profit działającą między innymi w obszarze praw człowieka, wysoce zaangażowaną w edukację młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji pozaformalnej. Więcej informacji na temat naszego partnera można znaleźć tutaj: https://www.terrampacis.org/

KWOTA DOFINANSOWANIA: 7830 EUR, dofinansowanie to obejmuje koszty podróży i utrzymania uczestników oraz koszty organizacyjne instytucji wysyłającej i przyjmującej.
Projekt jest współfinansowany ze środków funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz z Budżetu Państwa.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja osób do udziału w projekcie odbywa się w okresie od 01.09-13.09.2022 na podstawie niniejszego regulaminu rekrutacji:

Dokumenty rekrutacyjne:

PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU
Przed wyjazdem uczestnicy zostali zapoznani z kwestiami merytoryczno-formalnymi projektu (w tym z profilem partnera projektu, celami projektu, budżetem, agendą wizyty studyjnej, etc.)

WIZYTA STUDYJNA

Wizyta studyjna odbyła się w terminie 11.10.2022-14.10.2022. Program wizyty przebiegł zgodnie z agendą.
Pierwszy dzień wizyty studyjnej był dniem zapoznawczym, zaprezentowaliśmy działalność naszych organizacji – każda organizacja (zarówno wysyłająca, jak i przyjmująca) przedstawiła swoją misję, wizję, grupy docelowe, projekty, działania organizowane w obszarze pozaformalnej edukacji młodzieży i dorosłych etc. Kolejne 2 dni upłynęły nam na dyskusjach, analizach i wymianach doświadczeń na temat narzędzi i metod stosowanych w obszarze edukacji pozaformalnej, w tym koordynacji działań edukacyjnych, jak i w obszarze zarządzania; uczestniczki dowiedziały się także w jaki sposób pracują pracownicy instytucji TerramPacis, jak tworzą programy szkoleniowe, jak analizują potrzeby grup docelowych i w jaki sposób do nich docierają. Ostatniego dnia uczestnicy wizyty podsumowali zdobytą wiedzę, wymienili się indywidualnymi odczuciami dotyczącymi wizyty, jak i poruszyli temat potencjalnej współpracy w przyszłości.
Podczas 4 dni spędzonych w instytucji TerramPacis w Oslo, uczestniczki miały możliwość poznania dobrych praktyk w zakresie edukacji pozaformalnej, w tym efektywnej koordynacji działań edukacyjnych. Poznały także narzędzia i praktyki stosowane w organizacji partnerskiej w obszarze zarządzania. Jednak, co równie istotne, było to inspirujące i rozwijające doświadczenie, które miało wpływ nie tylko na ich kompetencje zawodowe, ale także na kompetencje osobiste, językowe oraz kulturowe.

W wolnym czasie uczestniczki poznawały kulturę i historię Norwegii – odwiedziły Park Vigelanda ze spektakularnymi rzeźbami, jak i pobliskie wyspy pełne malowniczych terenów i tradycyjnych nadmorskich domków. Dzień przed wyjazdem uczestniczki projektu udały się także do Muzeum Narodowego w Oslo, gdzie miały przyjemność zaznajomić się ze sztuką norweską oraz zobaczyć słynny „Krzyk” Edvarda Muncha.

Skontaktuj się z nami

Czekamy właśnie na Ciebie!

Godziny otwarcia biura

od poniedziałku do 

piątku

7:00 – 16:00

Telefon

numer biura: 793 777 713

email

biuro@kuzniatalentow.org