Lekcja:Enter

Wejdź do świata technologii informacyjno-komunikacyjnych

CZYM JEST „LEKCJA:ENTER” ?

Innowacje i technologie

„Lekcja:Enter” to ogólnopolski projekt edukacji cyfrowej skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego w okresie od 2019 do 2023 przeprowadzone zostaną szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz kadry kierowniczej szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Realizator
Fundacja Kuźnia Talentów

CO oferuje „LEKCJA:ENTER” ?

Szkolenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół zostaną zorganizowane w ramach dwóch ścieżek:

Szkolenie dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych (edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne), które przybliży różne korzyści związane z wykorzystywaniem stron internetowych, aplikacji, ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w codziennej pracy edukacyjnej w szkole. Uczestnicy szkoleń dowiedzą się m.in. jak korzystać z portali edukacyjnych (w tym e-podręczników), elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych.

DLA KOGO JEST „LEKCJA:ENTER” ?​

W Każdym Projekcie Grantowym Przeszkoleni Zostaną Nauczycieli W Ramach Grup Przedmiotowych Tj.:

Dodatkowo kadra kierownicza będzie miała możliwość skorzystania z modułu online „Aktywna lekcja z TIK”, podczas którego opracowany zostanie plan włączenia TIK do procesu edukacyjnego szkoły.

Najwyższa jakość

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami
Wykwalifikowana kadra
100%
Realizacja założonych efektów kształcenia
100%
Zadowoleni nauczyciele
92%
Szkoły, które poleciłyby szkolenia przez naszych trenerów
92%
Ocena elastyczności doboru grup szkoleniowych
89%
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny ! Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektami grantowymi realizowanymi w województwach: dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim

rekomendacje szkół, które wzięły udział w projekcie

Dyrekcja I Liceum w Bochni wystawia pozytywną opinię dla "Kuźni Talentów", która przeprowadziła szkolenie naszych nauczycieli w ramach projektu Lekcja:Enter. Zajęcia zostały przeprowadzone bardzo solidnie i w sposób interesujący. Zaprezentowane metody okazały się przydatne i inspirujące dla naszych nauczycieli. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić "Kuźnię Talentów" jako organizatora zajęć i szkoleń.
"

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza WIelkiego w Bochni

Wicedyrektor: mgr. Jerzy Pączek

Fundacja Kuźnia Talentów była podmiotem odpowiedzialnym za realizację szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Rzeczowa i szybka korespondencja z Fundacją pozwalała wyjaśnić wątpliwości już na poziomie rejestracji szkoły do projektu, jak i podczas udziału. Po zakończeniu projektu zostaliśmy również zaproszeni na spotkanie "Przyszłość Edukacji Cyfrowej w moim regionie 2021. Co dalej?", którego zadaniem było wypracowanie pomysłów, przyczyniających się do upowszechnienia stosowania nowych technologii w edukacji.
"

Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza nr 113 w Krakowie

Wicedyrektor: mgr. Wojciech Adamusik

"
Pragniemy wyrazić swoje zadowolenie z wysokiej jakości przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli PSP w Szerzynach w projekcie "Lekcja:Enter". Prowadzący szkolenie sumiennie i terminowo wywiązali się z obowiązków, ich działania charakteryzowały się elastycznością, profesjonalizmem i kompleksowym podejściem do nauczycieli. Nasza współpraca w zakresie organizacji szkoleń przebiegała sprawnie, dlatego z całym przekonaniem rekomenduję: Fundacja KUŹNIA TALENTÓW ul. Powstańców Śląskich 1, 44-200 Rybnik oddział w Krakowiek ul. Torfowa 3/1, 30-384 Kraków jako rzetelną i godną zaufania.
"

publiczna szkoła podstawowa im. ks. kard. stefana wyszyńskiego w szerzynach

Dyrektor: mgr. Wacław Szychta