Śląska Akademia Cyfrowa

Projekt realizowany na terenie województwa śląskiego

jest realizowany na podstawie umowy o numerze: G/POPC/2021/3/9 w okresie od 01 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. na obszarze województwa śląskiego. Celem projektu jest przeszkolenie 819 nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych.

Cel projektu

Projekt skierowany jest do szkół publicznych oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych z obszaru woj. śląskiego.

 • 2-3-osobowy zespół, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących
 • 4-osobowy zespół, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących
 • 5-osobowy zespół w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących
 • nauczycielom wymagającym uczestnictwa w szkoleniach na poziomie podstawowym
 • nauczycielom pracującym w klasach integracyjnych
 • nauczycielom z niepełnosprawnością
 • nauczycielom pracującym na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich poniżej 20 tyś. mieszkańców
 • Nauczycielom 4 grup przedmiotowych (edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne) w wymiarze 40 godzin lekcyjnych, w tym 32 godzin stacjonarnie i 8 godzin online. W związku z sytuacją pandemiczną do odwołania wszystkie zajęcia prowadzone są w trybie online.
 • Nauczycielom informatyki w wymiarze 40 godzin lekcyjnych, w tym 35 godzin stacjonarnie i 5 godzin online. W związku z sytuacją pandemiczną do odwołania wszystkie zajęcia prowadzone są w trybie online.
 • zgłoszenie się do danego projektu i wypełnienie testu kompetencji cyfrowych
 • przygotowanie min. 2 scenariuszy lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
 • przeprowadzenie min. 2 lekcji obserwowanych z uczniami (według przygotowanych scenariuszy)

Szkolenia są prowadzone w ramach dwóch ścieżek tematycznych:

Nauczyciel/nauczycielka może uczestniczyć w szkoleniu tylko w ramach jednej ścieżki tematycznej

Dzięki udziałowi w szkoleniach nauczyciele wzmocnią swoje kompetencje metodyczne, które pomogą im na zmianę sposobu prowadzenia lekcji, na bardziej angażujący uczniów i uczący ich twórczego myślenia, z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

Nauczyciele 4 grup przedmiotowych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA/ PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE/ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE/ ARTYSTYCZNE

Nauczyciele informatyki

REALIZACJA DWÓCH PIERWSZYCH CELÓW NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Kontakt

Tel: 533 327 018, 531 602 381, 533 327 943 e-mail: sac@kuzniatalentow.org

Skontaktuj się z nami

Czekamy właśnie na Ciebie!

Godziny otwarcia biura

od poniedziałku do 

piątku

7:00 – 16:00

Telefon

numer biura:
533 327 018,
531 602 381,
533 327 943

email

biuro@kuzniatalentow.org

sac@kuzniatalentow.org