Projekt: Akademia Cyfrowa Enter 2 VIII edycja (Lekcja:Enter.zip)

Projekt realizowany na terenie całej Polski. W ramach ścieżki Lekcja:Enter.zip

Jest realizowany na podstawie umowy o numerze: G/POPC/2023/8/15 w okresie od 03 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. na terenie całej Polski. Celem projektu jest przeszkolenie 1000 nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych.

Cel projektu

Projekt skierowany jest do szkół publicznych oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych z obszaru całej Polski.

  • nauczycielom wymagającym uczestnictwa w szkoleniach na poziomie podstawowym

  • nauczycielom pracującym w klasach integracyjnych

  • nauczycielom z niepełnosprawnością

  • nauczycielom pracującym na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich poniżej 20 tyś. mieszkańców

  • Nauczycielom 4 grup przedmiotowych (edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne) w wymiarze 18 godzin lekcyjnych, w tym 16,2 godziny to szkolenie prowadzone przez trenera/trenerkę i 1,8 godziny pracy własnej. Wszystkie zajęcia prowadzone są w trybie online.
  • zgłoszenie się do danego projektu i wypełnienie testu kompetencji cyfrowych
  • osiągnięcia minimalnego wymaganego progu frekwencji: uczestnictwo w min. 60% godzin szkolenia stacjonarnego/online z Trenerem
  • poświadczenia na platformie uczestnictwa w 1,8 godziny szkolenia online w ramach pracy własnej na platformie
  • wypełnienia końcowej ankiety ewaluacyjnej
  • odbiór zaświadczenia ukończenia szkolenia.

SZKOLENIA SĄ PROWADZONE W RAMACH KRÓTSZEJ ŚCIEŻKI: Lekcja:Enter.zip

Nauczyciel/nauczycielka może uczestniczyć w szkoleniu tylko w ramach jednej ścieżki tematycznej

Dzięki udziałowi w szkoleniach nauczyciele wzmocnią swoje kompetencje metodyczne, które pomogą im na zmianę sposobu prowadzenia lekcji, na bardziej angażujący uczniów i uczący ich twórczego myślenia, z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji. 

Nauczyciele 4 grup przedmiotowych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA/ PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE/ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE/ ARTYSTYCZNE

Kontakt

Tel: 570 625 061; 533 327 942
e-mail: lekcja.enterVIII@kuzniatalentow.org

Skontaktuj się z nami

Czekamy właśnie na Ciebie!

Godziny otwarcia biura

od poniedziałku do 

piątku

7:00 – 16:00

Telefon

numer biura:
533 327 018,
531 602 381,
533 327 943

email

biuro@kuzniatalentow.org

sac@kuzniatalentow.org